Pardavėjo garantiniai įsipareigojimai
Garantinis remontas - tai gamintojo teikiama nemokama garantinio aptarnavimo paslauga, kuria klientas gali naudotis gamintojo nustatytą laikotarpį.
 
1. Garantinis laikas skaičiuojamas nuo pardavimo vartotojui datos. Garantinis laikas nurodomas  garantiniame pase. Klaviatūroms, pelėms, mikrofonams, ausinėms, garso kolonėlėms suteikiama 3 mėnesių garantija, jei nenurodyta kitaip.
2. Garantija netaikoma sunaudojamoms medžiagoms (spausdintuvo rašalai, CD-R kompaktai ir pan.).
3. CD-ROM įrenginiams skaitymo kokybė garantuojama tik originaliems (ne piratiniams) kompaktiniems diskams atitinkaniems ISO standartą. Sprogus kompaktui CD-ROM įrenginyje pardavėjas turi teisę atsisakyti garantinio remonto jei buvo naudojamas netinkamas (blogai pagamintas) kompaktinis diskas.
4. Garantija netaikoma jei:
- buvo pažeistos įrenginio eksploatacijos instrukcijos;
- nepateiktas įrenginio pasas;
- pažeistas serijinio numerio lipdukas;
- surasti defektai atsirado dėl vartotojo kaltės arba blogos maitinimo įtampos; 
- gedimus sukėlė stichinės nelaimės, gaisras, žaibas, o taip pat buitiniai faktoriai;
- įrenginys mechaniškai arba kitaip pažeistas;
- gedimus sukėlė į vidų patekę pašaliniai daiktai, medžiagos, skysčiai ar pan.;
- gedimas įvyko dėl vartotojo kaltės arba netinkamų eksploatavimo sąlygų (drėgmės, šilumos ir t.t);
- defektas atsirado jungiant įrenginį į valstybinius standartus neatitinkančius elektros tiekimo, telekomunikacijų bei kabelinius tinklus;
- pažeisti garantiniai lipdukai.
- gedimas įvyko naudojant eksploatacines medžiagas, kurios nėra rekomenduojamos gamintojo. 
- gedimas įvyko dėl programinės įrangos gedimo. 
garantija netaikoma: 
- eksploatacinėms medžiagoms, 
- informacijai esančiai informacijos nešėjuose (kietuose diskuose, Flash atminties kortelėse ir t.t.), programinės įrangos gedimams. 
Atlikus diagnostiką ir paaiškėjus, kad šiam gedimui nėra taikomas garantinis remontas, klientui pasiūloma remonto kaina.
5. Garantinis remontas atliekamas tik pateikus garantini pasą, tik UAB "KOMPSIS" ir Ko būstinėje išskyrus atvejus kai susitariama kitaip atitinkamuose garantinio aptarnavimo dokumentuose bei išskyrus atvejus kai prekės gamintojas turi autorizuotą serviso centrą, kuris aptarnauja šį įrenginį tokiu atveju ši prekė parduodama su garantinio centro adresu ir Klientas sugedus įrenginiui kreipiasi į autorizuotą serviso centrą tiesiogiai.
6. LCD (skystųjų kristalų) monitoriai gali turėti (arba juose gali atsirasti) sugedusių (nešvečiančių) taškų. Maksimalus tokių taškų skaičius iki kurio prekė nelaikoma sugedusia reglamentuojamas gamintojo ir dažniausiai lygus 6-8 taškams 17" monitoriuje.
7. Įrenginyje neaptikus gedimų visas su aptarnavimu susijusias išlaidas apmoka Klientas.
 
Jeigu įranga turi gamintojo serviso centro garantiją, tada klientas turi pristatyti garantinę prekę į autorizuotą serviso centrą.
Garantinio remonto centrai (pagal gamintoją):
3M 3M
Acer ServiceNet
Acme Servisa ICT
AOC Monitors Atea
Apple Servisa ICT
Asus Servisa ICT
BenQ (išskyrus NB) ServiceNet
BenQ (NB) Servisa ICT
Canon (biuro įranga be foto-video) Orgsis
Canon (foto-video) Sergita
Dell DSD
D-Link D-Link Baltija
Epson ServiceNet
Fujitsu Siemens ServiceNet
Hewlett-Packard ServiceNet
Hitachi ServiceNet
Hyundai Komparsa
HP ServiceNet
IBM IBM Lietuva
Iiyama Servisa ICT
Konica Minolta Konica Minolta Baltija
Lenovo Komparsa
LG (Monitoriai) ServiceNet
MSI (NB) Servisa ICT
NEC ServiceNet
Nikon AG service
Olympus Olympus Lietuva
Orvaldi ServiceNet
Philips ServiceNet
Sampo ServiceNet
Samsung (IT išskyrus OEM) ServiceNet
TomTom Digimaksas
Toshiba (NB) ServiceNet
Toshiba (Projektoriai ir kopijuokliai) Biznio mašinų kompanija
ViewSonic ServiceNet
Xerox (Spausdintuvai) Servisa ICT