Saugojimo ir eksploatavimo sąlygos

  • Įrenginys turi būti saugojamas patalpoje, kurioje aplinkos temperatūra yra nuo -10 iki +40 °C ir santykinis drėgnumas ne didesnis kaip 95%.
  • Įrenginys turi būti eksploatuojamas patalpoje, kurioje oro temperatūra yra nuo +10 iki +35 °C.
  • Įrenginys turi būti įjungtas tik į 220V 50Hz elektros tinklą su įžeminimu, jei įrenginio techniniame pase nenurodyta kitaip. Esant didelėms elektros įtampos svyravimams elektros tinkle turi būti naudojamas įtampos stabilizavimo filtras.
  • Draudžiama: Perjunginėti ir atauginėti įrenginius neatjungus kompiuterio nuo elektros tinklo; įrenginį statyti tiesioginėje saulės šviesoje, arti šilumos ar magnetinio spinduliavimo šaltinio; ant įrenginio dėti sunkius daiktus; valymui naudoti spiritą ar kitas valymo priemones.